kids4

Werken in de midden- en bovenbouw

De schakelklassen midden- en bovenbouw van de TiNtaan bestaan voornamelijk uit neveninstromers. Dit zijn leerlingen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar die rechtstreeks uit het buitenland komen. Zij beheersen de Nederlandse taal weinig of niet. De leerlingen blijven ongeveer één tot anderhalf jaar op de TiNtaan. Daarna stromen de leerlingen door naar het reguliere onderwijs of de ISK op het Stormink. In iedere groep staat een leerkracht en een leraarondersteuner. Met deze inzet is er veel tijd voor individuele begeleiding en het werken in kleine groepjes.

In de schakelklassen  wordt elke dag op verschillende niveaus mondeling en schriftelijk, intensief en gestructureerd Nederlands gegeven.

De methodes

In de bovenbouw wordt thematisch gewerkt in combinatie met LOGO3000, een woordenschatprogramma voor het aanleren van de eerste drieduizend woorden in de Nederlandse taal. De woordenschatlessen zijn de basis in de klas, maar naast de intensieve Nederlandse taallessen besteden we ook aandacht aan (aanvankelijk) lezen, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Toetsen

Naast de toetsen van het thema worden er nog andere toetsen afgenomen. De TAK toets geeft inzicht in het woordenschatniveau van de leerlingen. Om te zorgen voor een goede doorstroom naar het reguliere onderwijs worden, net zoals op de meeste basisscholen, ook Cito-toetsen afgenomen.

Gym- en theaterlessen

In de bovenbouw klassen van de TiNtaan krijgen de leerlingen ook wekelijks gymlessen. Deze gymlessen worden door een vakdocent verzorgd.

Op de TiNtaan worden ook muzieklessen en theaterlessen gegeven. Ook deze lessen zijn gericht op de uitbreiding van de woordenschat, de expressie en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

 

I