banner3

TiNtaan, dé taalschool van Deventer

Tijdelijk intensief Nederlands taalonderwijs aan nieuwkomers.

De eerste letters van deze woorden vormen samen de naam van onze school.

TiNtaan

Voor alle kinderen binnen de gemeente Deventer die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen is TiNtaan de juiste school.

Neveninstroom

TiNtaan is gestart als school voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar die rechtstreeks uit het buitenland kwamen of minder dan een jaar in Nederland waren en nog niet over voldoende Nederlands beschikten om in het reguliere onderwijs in te stromen.

Onderinstroom

Sinds oktober 2005 is het ook mogelijk om kinderen, die langer dan een jaar in Nederland wonen, maar de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen, op te nemen. Een jaar lang wordt er intensief aan de Nederlandse taal gewerkt. Na dat jaar (40 tot maximaal 60 weken) gaan de kinderen naar een reguliere vorm van onderwijs.

Leerlingen worden vaak doorverwezen via de peuterspeelzalen. Ook kan het gebeuren dat een leerling al geplaatst is op een reguliere basisschool, maar dat toch een jaar TiNtaan nodig is. 

Doorstroom

Als de leerling klaar is met het taalprogramma van TiNtaan gaat hij naar een andere school. 
De ouder(s) kiezen zelf een school en melden hun kind zelf aan op de nieuwe school. TiNtaan neemt daarna contact op met de nieuwe school, draagt het leerlingdossier over en bespreekt met de nieuwe leerkracht de mogelijkheden van de leerling, zodat hij een goede start kan maken. Indien mogelijk komt de nieuwe leerkracht kennis maken met de betreffende leerling op TiNtaan en gaat deze alvast een dag kijken op de nieuwe school.

Bestuur

TiNtaan valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Orthopedagogisch Instituut Deventer.

Informatie en aanmelden

TiNtaan is er ook voor leerlingen van samenwerkingsverbanden buiten de gemeente Deventer. Voor deze leerlingen worden financiële afspraken gemaakt met het desbetreffende samenwerkingsverband.

Voor verdere informatie en/of aanmelding kunt u telefonisch contact opnemen via 0570-638581


TiNtaan: Dé taalschool van Deventer