header13

Passend onderwijs

Op TiNtaan vinden wij het aansluiten op de onderwijs- en begeleidingsbehoeften van de leerlingen van groot belang. Wat wij doen om leerlingen passend onderwijs te bieden staat in het schoolondersteuningsplan (SOP). U kunt het hier lezen