header15

Laatste nieuws

Allereerst wensen wij u een fijn en gezond 2022!

Zoals u tijdens de laatste persconferentie heeft kunnen horen, zijn de scholen weer open. Graag zien we dan ook alle leerlingen 11 januari weer op school!

Om ervoor te zorgen dat we allemaal op een veilige manier naar school kunnen gaan, gelden de maatregelen van voor de kerstvakantie nog steeds.

Naast de algemene basisregels, betekent dit:

· Leerlingen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school of worden gebracht door één ouder/ verzorger.

· De ouder/ verzorger zwaait de leerling achter het hek uit en/ of wacht de leerling achter het hek op.

· Het dringende advies is om 2x per week een zelftest te doen bij de leerlingen van groep roze en paars. Heeft u geen zelftest meer? Informeer dan even bij de groepsleerkracht.

· Oudergesprekken vinden zoveel mogelijk digitaal plaats. Bij een noodzakelijk contact in de school dragen we een mondkapje.

Als er wijzigingen komen in de maatregelen, wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd

 

Het team van TiNtaan