Kwaliteitszorg

Wij vinden kwaliteitszorg belangrijk. Naast de wettelijk verplichte inspecties door de inspectie van onderwijs willen we ook graag weten wat ouders, leerlingen en externe partners van onze school vinden. Daarvoor houden we tevredenheidsonderzoeken. In het schooljaar 2016-2017 hebben onze leerlingen een vragenlijst ingevuld. De uitkomsten vindt u hier