Nieuwsbrief

Regelmatig komt er een nieuwsbrief uit. Hierin staat informatie van de school voor de ouders over o..a. vrije dagen i.v.m. studiedagen van het team.

Ouderparticipatie

Elk schooljaar worden er een aantal ouderbijeenkomsten gepland.
Er wordt dan uitleg gegeven over de lessen en de ouders krijgen tips mee hoe ze thuis met hun kind aan taal kunnen werken. Het is erg belangrijk dat ouders daarbij aanwezig zijn.

15 minuten-gesprekken

Drie keer per jaar wordt u uitgenodigd om met een leerkracht over uw kind te spreken. Dit gesprek duurt ongeveer 15 minuten.

Rapporten

Twee keer per jaar krijgt uw kind een rapport mee. De eerste keer na 20 weken. De tweede keer na 40 weken.

Schoolarts

Na verloop van tijd krijgt u een uitnodiging van de schoolarts via de GGD Deventer. Het is belangrijk dat u samen met uw kind naar de schoolarts gaat. Leerlingen die woonachtig zijn op het asielzoekerscentrum Schalkhaar vallen onder de medische zorg van de Medische Opvang Asielzoekers van het AZC Schalkhaar.