kids4

Werken in de bovenbouw

De schakelklassen bovenbouw van de TiNtaan bestaan voornamelijk uit neveninstromers. Dit zijn leerlingen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar die rechtstreeks uit het buitenland komen. Zij beheersen de Nederlandse taal weinig of niet. De leerlingen blijven ongeveer één tot anderhalf jaar op de TiNtaan. Daarna stromen de leerlingen door naar het reguliere onderwijs of de ISK op het Stormink.

De methodes

In de bovenbouw wordt gewerkt met Mondeling Nederlands-nieuw (voorheen Prisma). Dit is een methode die bestaat uit 4 cursussen die weer onderverdeeld zijn in 7 modules. Een module duurt een week. Na 7 modules is er een herhalingsweek en vervolgens een toetsweek. Als de toets met voldoende resultaat gemaakt is, gaat de leerling verder met de volgende cursus. Na 4 cursussen stroomt de leerling door naar een vervolgschool. Mondeling Nederlands-nieuw is gericht op intensief en gestructureerd Nederlands geven. Woordenschat en actief Nederlands spreken zijn uitgangspunten van de methode. De methode wordt aangevuld met LOGO3000, een woordenschatprogramma voor het aanleren van de eerste drieduizend woorden in de Nederlandse taal. Mondeling Nederlands-nieuw is de basis in de klas, maar naast de intensieve Nederlandse lessen besteden we ook aandacht aan (aanvankelijk) lezen door middel van de methode de Leeslijn, rekenen met de methode Reken Zeker, handvaardigheid en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Toetsen

Naast de toetsen van de methode Mondeling Nederlands-nieuw, worden er nog andere toetsen afgenomen. De TAK toets geeft inzicht in het woordenschatniveau van de leerlingen.Om te zorgen voor een goede doorstroom naar het reguliere onderwijs worden, net zoals op de meeste basisscholen, ook Cito-toetsen afgenomen.

Gym en drama

In de bovenbouw klassen van de TiNtaan krijgen de leerlingen ook wekelijks gymlessen. Deze gymlessen worden door een vakdocent verzorgd.

Op de TiNtaan worden ook muzieklessen en theaterlessen gegeven. Ook deze lessen zijn gericht op de uitbreiding van de woordenschat, de expressie en de sociaal-emotionele ontwikkeling.